tech-nekedjátssz!kézilabdamyclubolvasni jó!csak nőknek!
Egyéni keresés
hirdetés

A meg­ta­ka­rí­tá­so­kat ál­ta­lá­ban ér­de­mes be­fek­tet­ni a­zért, hogy ka­ma­toz­zon, e­z­ál­tal több be­vé­tel fog képződ­ni. Na­gyon fon­tos, hogy egy ház­tar­tás­ban, vagy egy cég­nek, stb. le­gyen meg­ta­ka­rí­tá­sa. Nem várt e­se­tek­ben tud­jon mi­hez nyúl­ni.